2018 онд тусгай зөвшөөрлийн талбайд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын жилийн төлөвлөгөөг ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 48.1.1 заасан хугацаанд ирүүлнэ үү.

Тайлан төлөвлөгөө цахимаар хүлээн авах систем 4 сарын 15-ний өдөр 23:59 цагт хаагдахыг анхааруулж байна.

АМГТГ, ГХХ