Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн “Улсын төсвөөс хайгуулын ажилд гарсан зардлыг нөхөн төлөх гэрээ”-ний үүргээ бүрэн биелүүлээгүй тохиолдолд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.9 дэх хэсгийн “Нөхөн төлбөр төлөх гэрээний үүргийг биелүүлэх тухай мэдэгдлийг төрийн захиргааны байгууллагаас авснаас хойш 30 хоногийн дотор энэ хуулийн 60.1, 60.7-д заасан нөхөн төлбөр, алдангийг төлөөгүй бол тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, тухайн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайд сонгон шалгаруулалт зарлана” гэж заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг цуцлах үндэслэл бүрдэх болохыг анхаарна уу. Үүнд:

Компаний нэр

ТЗ-ийн дугаар

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээний дугаар

1

Алтан Дорнод Монгол

МҮ-200

1998.10.12

 

2

Улз Гол

МҮ-169

1998.10.13

 

3

Хүдэр эрдэнэ

МҮ-131

1998.11.05

 

4

Эрдэс Увс

МҮ-1026

1998.04.24

 

5

Бага таян

МҮ-59

1998.04.03

 

6

Мондулаан

МҮ-379

1999.02.02

 

7

Дадизи Юиан

МҮ-399

1999.07.20

 

8

Нарийн гол гоулд

МҮ-23, 7700

1999.10.01

 

9

Адуун чулуу

МҮ-1389

1999.08.06

 

10

Мондулаан

МҮ-397

2000.01.25

ХАЗ-2000/08/11

11

Гурван тамга

МҮ-296

2001.05.21

ХАЗ-2000/04/10

12

Талст гөлтгөнө

МҮ-288

2006.07.05

ХАЗ-2006/16/118

13

Алтан дорнод монгол

МҮ-181

2006.01.17

ХАЗ-2006/01/03

14

Лут Чулуу

МҮ-10206,1027

2008.09.18

 

ХАЗ-2008/24/158

15

Тэвшийн говь

МҮ-1390

2008.12.15

ХАЗ-2008/31/204

16

Баян-Эрч

МҮ-11123,11124

2008.03.25

ХАЗ-2008/10/55

17

Энержиресурс

МҮ-11952

2008.09.12

ХАЗ-2008/21/155

18

Тэгш Хан

МҮ-1804

2009.08.06

ХАЗ-2009/07/50

19

Монголжүюаньли

МҮ-10988

2009.08.06

ХАЗ-2009/06/51

 

Дунар Орд

МҮ-13549

2009.07.09

ХАЗ-2009/03/44

 

Кайнарвольфрам

МҮ-5518

2008.06.12

ХАЗ-2008/14/109

20

Жинхуа Орд

МҮ-6701

2009.07.09

ХАЗ-2009/04/45

21

Си См Кэй Ай

МҮ-4153

2009.09.10

ХАЗ-2009/08/75

22

Эко алтан заамар

МҮ-7712,7713

2009.07.16

ХАЗ-2009/05/47

23

Алтан-Эрдэнэ газар

МҮ-015582

2010.11.23

ХАЗ-2010/Н04/70

24

Тээлийн шонхор

МҮ-12579

2010.10.22

ХАЗ-2010/10/59

25

Дадизи Юиан

МҮ-15449

2010.06.11

ХАЗ-2010/06

26

Шанжин Орд

МҮ-10665

2010.10.19

ХАЗ-2010/08/56

27

Гүнбилэг гоулд

МҮ-5707, 11329

2010.05.24

ХАЗ-2010/04/33

28

Чинг Хиеэ Вей Еэ

МҮ-10434

2010.12.14

ХАЗ-2010/14/74

29

Би Эйч Эм

МҮ-15635

2010.09.27

ХАЗ-2010/07/50

30

Голден погода

МҮ-15333

2010.05.27

ХАЗ-2010/05/35

31

Мак цемент

МҮ-15353

2010.12.13

ХАЗ-2010/11/73

32

Жамп алт

МҮ-7741

2010.10.29

ХАЗ-2010/12/61

33

Хотгор шанага

МҮ-3508, 14856

2010.01.19

ХАЗ-2010/Н01/2

34

Түмэн ивээл

МҮ-15580

2010.10.22

ХАЗ-2010/09/60

35

Империал гоулд майнинг

МҮ-15645

2011.12.09

ХАЗ-2011/09/147

36

Цоромжамбаа

МҮ-12551

2011.12.09

ХАЗ-2011/10/148

37

Хэрлэн Энерго

МҮ-5210

2011.05.02

ХАЗ-2011/04/67

38

Сувдан бороо

МҮ-16704

2011.04.14

ХАЗ-2011/03/45

39

Илч эрдэнэ ундрага

МҮ-13506

2013.05.17

ХАЗ-2013/01/75

40

Мондулаан трейд

МҮ-12030

2013.06.19

ХАЗ-2013/06/109

41

Ядам Од

МҮ-14382

2015.03.09

ХАЗ-2015/05/16

42

ЗТХ

МҮ-17257

2015.12.25

ХАЗ-2015/19/60

43

Ай Ай Жэй Эй Эй

МҮ-17512

2016.05.04

ХАЗ-2016/08/11

АМГТГ