АМГТГ-ын  Кадастрын бүртгэлийн цахим систем хэвийн ажиллаж байгаа бөгөөд орон нутгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл хариуцсан болон байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтнуудыг  https://cmcs.mrpam.gov.mn/cmcs  хаягаар нэвтэрч тусгай зөвшөөрлүүдийн бүртгэл, мэдээлэлтэй танилцахыг хүсье.

АМГТГ, Кадастрын хэлтэс