БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖ, ИРГЭДИЙН ХҮСЭЛТЭЭР Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс 2018 ОНЫ  2 ДУГААР САРЫН 1 –НЫ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН АМГТГ-ЫН НЭГДҮГЭЭР БАЙРАНД АЖИЛЛАХ  БОЛСНЫГ МЭДЭГДЬЕ.

АМГТГ