2018 оны ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6 заасан хугацаанд ирүүлнэ үү. тайлан төлөвлөгөө цахимаар хүлээн авах систем 12 сарын 01-ний өдөр 00:00 цагт хаагдахыг анхааруулж байна

АМГТГ