Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 540 дүгээр шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-018457

2015.07.02

Увс

Тариалан

Орлог

Ньюкомерс ХХК

2

XV-018571

2015.07.02

Увс

Түргэн

Шунхат

Шунхатбаян ХХК

3

XV-017803

2015.07.03

Өмнөговь

Баяндалай

Бүр толгой

Ланд-Оре ХХК

4

XV-018508

2015.07.08

Увс

Өндөрхангай

Дунд

Кей Би Жи Эс ХХК

5

ХV-018808

2015.07.10

Увс

Өндөрхангай, Цагаанхайрхан

Хөндий-2

Геоталст ХХК

6

МV-017043

2012.05.25

Өмнөговь

Ноён

Товон уул-1

Эс Эс Жи Пи ХХК

7

XV-020222

2016.05.11

Хэнтий

Цэнхэрмандал

Их зүүн

Авад ресурс ХХК

8

XV-018901

2015.07.20

Увс

Тариалан, Түргэн

Улаан

Төгөлдөр майнинг ХХК

9

МV-012549

2007.07.17

Сэлэнгэ

Сайхан

Сайхан-3

Дарханшар бүрд ХХК

10

XV-018534

2015.06.16

Увс

Наранбулаг

Горхи

Юү И Ар Ти Си Эф Жи ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС