АМГТГ-ын Хойд бүсийн Төлөөлөгчийн газарт дараах ажлын байранд тус тус урьж байна.

  • Уул уурхай хариуцсан ажилтан
  • Газрын тосны бүтээгдэхүүн хариуцсан ажилтан

1. Уул уурхай хариуцсан ажилтанд тавигдах шаардлага:

 - Уул уурхайн чиглэлийн мэргэжилтэй

- Дээд боловсролтой /бакалавр/

- Сэлэнгэ аймгийн төвд амьдарч ажиллах боломжтой

- Төрийн албанд болон мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

2. Газрын тосны бүтээгдэхүүн хариуцсан ажилтанд тавигдах шаардлага:

- Газрын тосны инженер, химийн инженер, геологич мэргэжилтэй

- Дээд боловсролтой /бакалавр/

- Сэлэнгэ аймгийн төвд амьдарч ажиллах боломжтой

- Төрийн албанд болон мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Дээрх ажлын байранд бүрдүүлэх материал:

1. Дээд боловсролын диплом /хуулбар/

2. Төрийн албан хаагчийн анкет /үнэн зөв мэдүүлэх/

3. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

4. Нийгмийн даатгалын лавлагаа

5. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /хуулбар/

Материалыг 2023 оны 12-р сарын 01-нийг хүртэл цаасан болон цахим хэлбэрээр хүлээж авна.

Цаасан хэлбэрээр: Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум, Нутгийн захиргааны II байр, АМГТГ-ын Орон нутаг дахь Төлөөлөгчийн газар.

Цахим хэлбэрээр: Khoid_bus@mrpam.gov.mn хаягаар.

Шаардлагатай мэдээлэл авах утас: 99492565, 70363566 АМГТГ-ын Хойд бүсийн Төлөөлөгчийн Газар