Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтад аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн техникийн саналын үр дүнг 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон АМГТГ-ын веб сайтад нийтэлнэ.