Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 387 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-018124

2015.04.27

Ховд

Мөст

Бураат

Бэнкью Тех ХХК

2

XV-018234

2015.04.29

Баян-Өлгий

Ногооннуур

Нуур

Мандарин ориентал ХХК

3

ХV-018036

2015.04.29

Увс

Өмнөговь

Хавцал

Далайн тогтох ХХК

4

МV-004348

2002.04.29

Улаанбаатар

Баянзүрх

Баруун цагаан даваа

Жингуан ХХК

5

МV-003239

2001.04.30

Увс

Тариалан

Учрал

Дацантрейд ХХК

6

МV-003238

2001.04.30

Увс

Өмнөговь, Тариалан

Бургастайн голын доод хэсэг

Дацантрейд ХХК

7

XV-020682

2015.04.30

Булган

Хишиг-Өндөр

Хөндий

Мөнхжаран ХХК

8

XV-020689

2015.04.30

Булган

Бүрэгхангай

Хөндий

Мөнхжаран ХХК

9

XV-020690

2015.04.30

Булган

Бүрэгхангай

Хөндий

Мөнхжаран ХХК

10

XV-018009

2015.04.30

Увс

Өмнөговь

Дов

Хүрэлгео групп ХХК

11

ХV-018034

2015.04.30

Увс

Цагаанхайрхан

Тал

Чамингео групп ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС