Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 95 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-020432

2009.12.15

Сүхбаатар

Мөнххаан

Соронзон толгой

Соронзон толгой ХХК

2

МV-017671

2014.11.17

Сүхбаатар

Мөнххаан, Түвшинширээ

Соронзон толгой

Соронзон толгой ХХК

3

MV-001990

1999.12.17

Төв

Сэргэлэн

Зүлэгт

Витватерсранд ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.