Сонгон шалгаруулалтын урилга                                                                                                

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын нутаг 1463.67 га бүхий Мухар нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

112

43

47.93

49

17

59.76

2

112

43

47.93

49

17

50.54

3

112

44

12.12

49

17

50.54

4

112

44

12.12

49

17

27.5

5

112

44

58.27

49

17

27.5

6

112

44

59.32

49

17

26.87

7

112

45

0.5

49

17

26.37

8

112

45

0.5

49

16

11

9

112

40

48.24

49

16

11

10

112

40

48.24

49

17

33.26

11

112

42

11.18

49

17

33.26

12

112

42

11.18

49

17

59.76

Босго үнэ: 6,586,515 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-1

 1. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын нутаг 6010.59 га бүхий Баян-Өлзийт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

111

15

41.62

48

23

4.94

2

111

15

55.6

48

22

34.43

3

111

10

58.81

48

22

34.43

4

111

10

58.81

48

23

4.9

5

111

9

22.74

48

23

4.9

6

111

9

22.74

48

22

33.97

7

111

10

32.1

48

22

33.97

8

111

10

32.1

48

21

26.9

9

111

7

21.6

48

21

26.9

10

111

7

40.76

48

22

31.82

11

111

8

41.24

48

25

56.8

12

111

11

11.45

48

26

30.57

13

111

14

31.9

48

25

12.23

14

111

14

32.17

48

25

12.12

15

111

15

25.3

48

23

40.54

Босго үнэ: 27,047,655 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-2

 1. Төв аймгийн Аргалант, Баянцогт сумдын нутаг 2036.05 га бүхий Сонин хангай-2 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

8

41.42

48

4

21.87

2

106

8

56.87

48

3

49.99

3

106

10

1.19

48

3

59.07

4

106

10

1.19

48

3

11.81

5

106

10

1.19

48

2

37.81

6

106

9

58.29

48

2

37.81

7

106

9

58.29

48

2

39.83

8

106

9

53.03

48

2

39.83

9

106

9

53.03

48

2

37.81

10

106

9

17.01

48

2

37.81

11

106

9

17.01

48

2

48.79

12

106

9

6.06

48

2

48.79

13

106

9

6.06

48

2

47.09

14

106

9

15.18

48

2

47.09

15

106

9

15.18

48

2

2.43

16

106

9

14.3

48

2

2.43

17

106

9

14.3

48

1

58.96

18

106

9

15.18

48

1

58.96

19

106

9

15.18

48

0

0.93

20

106

11

1.18

48

0

0.93

21

106

11

1.26

47

59

21.79

22

106

8

15.48

47

59

21.79

23

106

8

5.64

47

59

32.82

24

106

7

44.72

47

59

21.79

25

106

4

51.25

47

59

21.79

26

106

4

51.19

48

0

1.79

27

106

8

18.91

48

0

1.79

28

106

8

18.91

48

1

0.02

29

106

8

40.75

48

1

0.02

30

106

8

40.75

48

1

3.6

31

106

8

18.91

48

1

3.6

32

106

8

18.91

48

4

21.96

33

106

8

42.19

48

4

21.96

Босго үнэ: 9,162,225 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-3

 1. Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутаг 953.3 га бүхий Түнхэл нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

10

27.17

49

6

1.31

2

106

10

27.17

49

5

29.42

3

106

9

48.2

49

5

29.42

4

106

9

48.2

49

5

26.45

5

106

9

23.35

49

5

26.45

6

106

9

23.35

49

5

25.17

7

106

9

15.12

49

5

29.94

8

106

9

8.52

49

5

27.12

9

106

9

17.25

49

5

16.66

10

106

9

25.11

49

5

19.79

11

106

10

27.17

49

5

19.79

12

106

10

27.17

49

5

5.25

13

106

10

24.41

49

5

4.82

14

106

10

27.17

49

4

55.84

15

106

10

27.17

49

4

22.02

16

106

10

25.94

49

4

22.02

17

106

10

25.94

49

4

18.42

18

106

10

27.17

49

4

18.42

19

106

10

27.17

49

4

11.38

20

106

8

2.61

49

4

11.38

21

106

8

2.61

49

6

1.31

Босго үнэ: 4,289,850 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-4

 1. Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумдын нутаг 37.02 га бүхий Талын толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

22

15.72

46

14

11.65

2

109

22

15.72

46

14

31.65

3

109

22

43.73

46

14

31.65

4

109

22

43.73

46

14

11.65

Босго үнэ: 166,590 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-5

 1. Төв аймгийн Баян сумдын нутаг 2284.39 га бүхий Хүрэн толгой-1 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

46

0

46

59

50

2

107

46

0

46

59

7

3

107

47

1.49

46

59

7

4

107

47

1.53

46

58

1.68

5

107

43

3.72

46

58

1.68

6

107

43

3.72

47

0

40

7

107

47

1.43

47

0

40

8

107

47

1.46

46

59

50

Босго үнэ: 10,279,755 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-6

 1. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 1282.33 га бүхий Улаан хошуу нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

54

1.69

45

57

11.63

2

108

54

1.69

45

56

16.47

3

108

53

20.25

45

56

20.18

4

108

53

20.25

45

56

20.79

5

108

53

8.29

45

56

20.79

6

108

53

8.29

45

56

16.49

7

108

53

1.36

45

56

16.49

8

108

53

1.36

45

56

11.12

9

108

52

46.78

45

55

44.02

10

108

52

43.36

45

55

44.02

11

108

52

43.36

45

55

36.73

12

108

52

42.5

45

55

31.62

13

108

52

47.17

45

55

31.62

14

108

52

45.83

45

55

23.63

15

108

52

53.31

45

55

20.62

16

108

52

56.24

45

55

18.93

17

108

53

2.95

45

55

16.46

18

108

53

28.59

45

55

9.18

19

108

53

43.85

45

55

8.15

20

108

53

31.68

45

54

31.64

21

108

53

31.68

45

54

23.62

22

108

52

1.69

45

54

23.62

23

108

52

1.69

45

55

31.61

24

108

51

21.7

45

55

31.61

25

108

51

21.7

45

57

11.61

26

108

53

1.69

45

57

11.61

27

108

53

1.69

45

57

37.63

28

108

54

13.94

45

57

11.63

Босго үнэ: 5,770,485 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-7

 1. Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг 842.3 га бүхий Гашуун нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

14

51.53

45

45

44.97

2

108

14

51.53

45

45

33.63

3

108

14

51.6

45

45

33.63

4

108

14

51.6

45

45

33.61

5

108

15

1.6

45

45

33.61

6

108

15

1.61

45

45

14.49

7

108

15

1.61

45

45

7.61

8

108

14

51.53

45

45

7.61

9

108

14

51.52

45

44

23.55

10

108

13

59.12

45

43

41.62

11

108

12

33.6

45

43

41.62

12

108

12

1.6

45

44

1.61

13

108

14

31.61

45

45

51.62

Босго үнэ: 3,790,350 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-8

 1. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутаг 4718.45 га бүхий Баянзүрх нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

88

49

54.13

48

47

41.48

2

88

51

53.94

48

46

50.9

3

88

50

47.38

48

45

7.06

4

88

49

11.54

48

45

4.4

5

88

48

11.45

48

44

41.29

6

88

48

11.45

48

44

52.27

7

88

47

46.88

48

44

52.27

8

88

47

13.63

48

45

23.48

9

88

47

13.63

48

45

50.63

10

88

46

47.93

48

45

50.63

11

88

46

47.93

48

46

8.83

12

88

46

30.26

48

46

8.83

13

88

46

30.26

48

47

1.3

14

88

45

47.97

48

47

1.3

15

88

45

47.97

48

46

34.9

16

88

45

30.56

48

46

10.96

17

88

45

47.97

48

45

51.53

18

88

45

47.97

48

45

46.88

19

88

45

52.13

48

45

46.88

20

88

46

23.84

48

45

11.49

21

88

46

23.84

48

44

58.16

22

88

46

35.78

48

44

58.16

23

88

47

25.04

48

44

3.17

24

88

47

5.06

48

43

41.37

25

88

47

5.06

48

44

12.12

26

88

46

38.29

48

44

12.12

27

88

46

38.29

48

44

32.46

28

88

46

12.6

48

44

32.46

29

88

46

12.6

48

44

49.59

30

88

45

48.5

48

44

49.59

31

88

45

48.5

48

44

59.76

32

88

45

9.42

48

44

59.76

33

88

45

9.42

48

45

29.75

34

88

44

50.68

48

45

29.75

35

88

44

50.68

48

45

51.7

36

88

44

35.42

48

45

51.7

37

88

44

35.42

48

46

28.64

38

88

43

1.47

48

46

28.64

39

88

43

1.47

48

46

56.69

40

88

42

28.64

48

46

56.69

41

88

42

28.75

48

48

1.65

42

88

49

54.13

48

48

1.65

Босго үнэ: 21,233,025 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-9

 1. Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг 1514.05 га бүхий Бараатын булаг нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

112

55

30.4

49

30

0.44

2

112

55

30.4

49

29

45.28

3

112

56

30.16

49

29

45.28

4

112

56

30.16

49

29

30.12

5

112

56

45.32

49

29

30.12

6

112

56

45.32

49

29

14.96

7

112

57

15.42

49

29

14.96

8

112

57

15.42

49

28

59.79

9

112

57

29.93

49

28

59.79

10

112

57

29.93

49

28

45.51

11

112

57

45.09

49

28

45.51

12

112

57

45.09

49

28

30.35

13

112

58

0.03

49

28

30.35

14

112

58

0.03

49

28

15.19

15

112

58

15.19

49

28

15.19

16

112

58

15.19

49

28

0.03

17

112

58

30.35

49

28

0.03

18

112

58

30.35

49

27

45.09

19

112

58

45.51

49

27

45.09

20

112

58

45.51

49

27

29.93

21

112

58

59.79

49

27

29.93

22

112

58

59.79

49

27

15.42

23

112

59

14.96

49

27

15.42

24

112

59

14.96

49

26

19.04

25

112

58

15.19

49

26

19.04

26

112

58

15.19

49

27

15.42

27

112

58

0.03

49

27

15.42

28

112

58

0.03

49

27

29.93

29

112

57

45.09

49

27

29.93

30

112

57

45.09

49

27

45.09

31

112

57

15.42

49

27

45.09

32

112

57

15.42

49

27

15.42

33

112

57

29.93

49

27

15.42

34

112

57

29.93

49

27

0.26

35

112

57

45.09

49

27

0.26

36

112

57

45.09

49

26

45.32

37

112

58

13.2

49

26

45.32

38

112

58

13.2

49

26

19.04

39

112

56

30.16

49

26

19.04

40

112

56

30.16

49

26

30.16

41

112

55

59.84

49

26

30.16

42

112

55

59.84

49

27

45.09

43

112

57

0.26

49

27

45.09

44

112

57

0.26

49

28

0.03

45

112

56

30.16

49

28

0.03

46

112

56

30.16

49

28

15.19

47

112

56

15

49

28

15.19

48

112

56

15

49

28

30.35

49

112

56

30.16

49

28

30.35

50

112

56

30.16

49

28

45.51

51

112

56

15

49

28

45.51

52

112

56

15

49

28

59.79

53

112

55

44.68

49

28

59.79

54

112

55

44.68

49

29

14.96

55

112

55

15.23

49

29

14.96

56

112

55

15.23

49

30

0.44

Босго үнэ: 6,813,225 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-10

 1. Өвөрхангай аймгийн Тарагт,Хайрхандулаан сумдын нутаг 8852.09 га бүхий Цоорхой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

30

1.7

45

52

35.8

2

102

30

1.7

45

50

0

3

102

31

14

45

50

0

4

102

31

14

45

48

58.9

5

102

30

0.03

45

48

58.9

6

102

30

0.03

45

47

29.24

7

102

24

56.15

45

47

29.37

8

102

24

56.15

45

48

44.62

9

102

24

31.59

45

48

44.62

10

102

24

31.59

45

49

43.96

11

102

22

31.18

45

49

43.96

12

102

22

31.18

45

49

15.71

13

102

24

22.89

45

49

15.71

14

102

24

22.89

45

47

29.39

15

102

22

12.84

45

47

29.44

16

102

22

12.84

45

50

46.92

17

102

23

20.56

45

50

46.94

18

102

23

20.57

45

51

6.34

19

102

23

29.04

45

51

6.34

20

102

23

29.04

45

51

29.31

21

102

23

20.57

45

51

29.31

22

102

23

20.57

45

52

35.35

23

102

25

44.45

45

52

35.51

24

102

25

44.45

45

50

29.4

25

102

26

19.3

45

50

29.4

26

102

26

19.3

45

50

52.61

27

102

25

49.21

45

50

52.61

28

102

25

49.21

45

52

35.52

Босго үнэ: 39,834,405 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-11

 1. Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын нутаг 9158 га бүхий Хуурай нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

34

59.22

46

24

10.62

2

102

34

59.22

46

22

10.3

3

102

34

6.91

46

22

10.3

4

102

34

6.91

46

21

52.85

5

102

34

59.22

46

21

52.85

6

102

34

59.22

46

21

42.96

7

102

34

43.56

46

21

42.96

8

102

34

43.56

46

21

27.84

9

102

34

59.22

46

21

27.84

10

102

34

59.22

46

20

35.49

11

102

34

35.41

46

20

35.49

12

102

34

35.41

46

20

19.78

13

102

34

59.22

46

20

19.78

14

102

34

59.22

46

19

11.63

15

102

30

30.53

46

19

11.61

16

102

30

30.53

46

19

48.37

17

102

30

20.2

46

19

48.37

18

102

30

20.2

46

20

45.3

19

102

29

1

46

20

45.3

20

102

29

1

46

21

46.49

21

102

28

32.66

46

21

46.49

22

102

28

32.66

46

20

31.55

23

102

29

50.05

46

20

31.55

24

102

29

50.05

46

19

44.99

25

102

30

9.59

46

19

44.99

26

102

30

9.59

46

19

11.61

27

102

30

0.61

46

19

11.61

28

102

30

0.61

46

19

11.62

29

102

28

50.68

46

19

11.61

30

102

28

50.68

46

19

11.6

31

102

25

28.61

46

19

11.61

32

102

25

28.61

46

19

46.33

33

102

25

53.52

46

19

46.33

34

102

25

53.52

46

19

59.55

35

102

25

28.61

46

19

59.55

36

102

25

28.61

46

20

24.13

37

102

24

48.77

46

20

24.13

38

102

25

17.33

46

22

7.35

39

102

26

57.01

46

22

56.84

40

102

27

23.57

46

22

56.84

41

102

27

23.57

46

22

25.89

42

102

27

6.43

46

22

25.89

43

102

27

6.43

46

21

15.84

44

102

26

48.89

46

21

15.84

45

102

26

48.89

46

20

24.13

46

102

26

39.89

46

20

24.13

47

102

26

39.89

46

20

3.87

48

102

26

59

46

20

3.87

49

102

26

59

46

20

49.07

50

102

27

21.42

46

20

49.07

51

102

27

21.42

46

21

53.31

52

102

27

40.77

46

21

53.31

53

102

27

40.77

46

22

56.84

54

102

29

11.09

46

22

56.84

55

102

29

11.09

46

22

44.14

56

102

29

36.07

46

22

44.14

57

102

29

36.07

46

22

56.84

58

102

30

0.62

46

22

56.84

59

102

30

0.62

46

23

18.8

60

102

30

40.76

46

23

18.8

61

102

30

40.76

46

23

3.23

62

102

31

4.85

46

23

3.23

63

102

31

4.85

46

23

24.5

64

102

30

25.3

46

23

24.5

65

102

30

25.3

46

23

38.71

66

102

30

0.62

46

23

38.71

67

102

30

0.62

46

24

10.62

68

102

33

50.63

46

24

10.62

69

102

33

50.63

46

24

0.82

70

102

34

13.31

46

24

0.82

71

102

34

13.31

46

24

10.62

Босго үнэ: 41,211,000 төгрөг

Талбайн код: СШ 57-12

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг: Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг/ Кадастрын хэлтсээс авах/
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР