Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын нутаг 364.22 га бүхий Загт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

1

32.53

45

11

31.48

2

99

1

32.53

45

12

1.89

3

99

4

30.41

45

12

1.89

4

99

4

30.41

45

11

31.48

 

Босго үнэ: 1,638,990 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-1

 1. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын нутаг 291.95 га бүхий Хөлийн холбоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

111

8

16.06

48

14

4.74

2

111

8

16.06

48

13

39.02

3

111

7

57.07

48

13

39.04

4

111

7

3.47

48

13

44.74

5

111

7

5.38

48

13

43.43

6

111

7

1.9

48

13

39.34

7

111

7

1.9

48

14

41.81

8

111

8

18.22

48

14

41.81

9

111

8

18.22

48

14

4.74

Босго үнэ: 1,313,775 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-2

 1. Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг 344.79 га бүхий Харгана нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

111

51

1.94

48

5

31.84

2

111

49

31.95

48

5

31.84

3

111

49

31.95

48

6

31.83

4

111

51

1.94

48

6

31.83

Босго үнэ: 1,551,555 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-3

 1. Төв, Сэлэнгэ аймгийн Борнуур, Жаргалант, Баянгол сумдын нутаг 2039.82 га бүхий Борнуур нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

9

50.49

48

40

10.01

2

106

9

50.49

48

39

29.16

3

106

10

3.47

48

39

29.16

4

106

10

3.47

48

39

0.7

5

106

10

41.77

48

39

0.7

6

106

10

41.77

48

38

23.98

7

106

9

55.32

48

38

23.98

8

106

9

55.32

48

38

8.48

9

106

9

35.26

48

38

8.48

10

106

9

35.26

48

38

12.2

11

106

9

18.3

48

38

12.2

12

106

9

18.3

48

37

59.8

13

106

9

3.3

48

37

59.8

14

106

9

3.3

48

37

51.2

15

106

8

46.25

48

37

51.2

16

106

8

46.25

48

37

32.8

17

106

9

3.65

48

37

32.8

18

106

9

3.65

48

37

14.67

19

106

6

41.83

48

37

14.67

20

106

6

41.83

48

40

10.01

21

106

8

3.05

48

40

10.01

22

106

8

3.05

48

40

2.3

23

106

7

48.28

48

40

2.3

24

106

7

48.28

48

39

52.02

25

106

8

8.66

48

39

52.02

26

106

8

8.66

48

39

58.23

27

106

8

16.56

48

39

58.23

28

106

8

16.56

48

40

10.01

Босго үнэ: 9,179,190 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-4

 1. Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо, Эрдэнэдалай сумдын нутаг 5139.37 га бүхий Зүүн хар чих уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

104

14

23

45

59

27

2

104

18

11

45

58

34

3

104

20

59.99

45

56

37.38

4

104

21

0

45

56

1.93

5

104

20

59.83

45

56

1.99

6

104

18

1.05

45

57

1.6

7

104

18

1.01

45

53

1.61

8

104

14

1.04

45

53

1.61

9

104

14

1.04

45

56

6

10

104

16

23

45

56

6

11

104

16

23

45

58

40

12

104

14

1.05

45

58

40

13

104

14

1.05

45

59

1.61

14

104

14

16.05

45

59

1.61

15

104

14

15.94

46

0

1.65

16

104

14

41.51

46

0

1.65

Босго үнэ: 23,127,165 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-5

 1. Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг 16340.05 га бүхий Баруун матад нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

53

2.39

47

2

20.15

2

114

55

58.72

47

1

57.01

3

114

59

39.59

47

2

6.8

4

114

59

39.52

46

52

42.82

5

114

48

4.98

46

52

42.82

6

114

48

4.98

46

55

9.79

7

114

53

2.53

46

55

9.79

8

114

53

2.54

46

57

1.79

9

114

53

2.4

46

59

43.51

10

114

54

3.89

46

58

43.39

11

114

55

13.87

46

57

24.97

12

114

55

13.87

46

56

1.94

13

114

54

53.75

46

56

1.94

14

114

54

53.75

46

55

44.05

15

114

55

16.11

46

55

44.05

16

114

55

16.11

46

57

22.46

17

114

55

22.57

46

57

15.21

18

114

56

48.42

46

57

7.86

19

114

55

54.76

46

58

11.56

20

114

55

18.99

46

59

12.78

21

114

53

38.84

47

0

9.07

22

114

53

35.27

47

0

16.42

23

114

53

2.39

47

1

10.39

Босго үнэ: 73,530,225төгрөг

Талбайн код: СШ 56-6

 1. Дорнод аймгийн Матад сумын нутаг 6401.7 га бүхий Бор овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

2

32.57

46

38

31.8

2

115

0

2.96

46

38

31.8

3

115

0

2.96

46

45

27

4

115

4

21.73

46

45

27

5

115

4

21.73

46

40

1.8

6

115

2

32.57

46

40

1.8

Босго үнэ: 28,807,650 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-7

 1. Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутаг 165.52 га бүхий Овоот толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

25

37.37

49

5

46.93

2

106

25

56.18

49

5

37.3

3

106

25

56.18

49

5

31.93

4

106

26

6.19

49

5

31.93

5

106

26

6.19

49

5

8.79

6

106

26

4.64

49

5

9.27

7

106

26

2.78

49

5

9.63

8

106

26

1.62

49

5

9.86

9

106

26

1.6

49

5

9.86

10

106

26

1.59

49

5

9.86

11

106

26

0.07

49

5

9.77

12

106

25

58.69

49

5

9.12

13

106

25

56.1

49

5

7.05

14

106

25

50.03

49

5

1.36

15

106

25

45.85

49

4

57.2

16

106

25

44.96

49

4

55.21

17

106

25

44.22

49

4

53.22

18

106

25

43.68

49

4

52.23

19

106

25

42.71

49

4

51.36

20

106

25

40.83

49

4

52.92

21

106

25

42.09

49

4

54.58

22

106

25

43.5

49

4

56.45

23

106

25

46.32

49

5

0.51

24

106

25

48.26

49

5

3.49

25

106

25

49.86

49

5

6.24

26

106

25

50.41

49

5

7.68

27

106

25

53.36

49

5

10.52

28

106

25

53.39

49

5

11.52

29

106

25

53.03

49

5

12.09

30

106

25

54.42

49

5

12.39

31

106

25

57.14

49

5

12.69

32

106

25

58.84

49

5

13.45

33

106

26

0.41

49

5

15.2

34

106

26

1.48

49

5

17.18

35

106

26

1.51

49

5

17.86

36

106

26

0.85

49

5

18.29

37

106

25

59.85

49

5

18.87

38

106

25

59.15

49

5

18.87

39

106

25

58.29

49

5

18.67

40

106

25

57.77

49

5

18.12

41

106

25

55.73

49

5

17.36

42

106

25

53.35

49

5

17.06

43

106

25

52.66

49

5

16.74

44

106

25

52.14

49

5

16.19

45

106

25

51.91

49

5

13.86

46

106

25

51.68

49

5

12.79

47

106

25

50.38

49

5

12.99

48

106

25

49.38

49

5

13.34

49

106

25

48.41

49

5

14.24

50

106

25

46.91

49

5

15.37

51

106

25

45.08

49

5

16.39

52

106

25

43.06

49

5

16.63

53

106

25

43.06

49

5

16.63

54

106

25

43.04

49

5

16.63

55

106

25

40.99

49

5

16

56

106

25

39.29

49

5

15.36

57

106

25

37.28

49

5

15.26

58

106

25

34.44

49

5

16.08

59

106

25

31.95

49

5

17.66

60

106

25

30.97

49

5

18.45

61

106

25

29.11

49

5

18.69

62

106

25

29.09

49

5

18.69

63

106

25

29.08

49

5

18.69

64

106

25

27.56

49

5

18.6

65

106

25

26.36

49

5

18.17

66

106

25

25.5

49

5

17.29

67

106

25

24.28

49

5

15.97

68

106

25

22.53

49

5

13.79

69

106

25

19

49

5

8.5

70

106

25

16.86

49

5

5.56

71

106

25

16.08

49

5

6.1

72

106

25

16.27

49

5

12.77

73

106

25

17.18

49

5

15.52

74

106

25

9.58

49

5

15.99

75

106

25

9.57

49

5

15.99

76

106

25

9.56

49

5

15.99

77

106

25

5.55

49

5

15.44

78

106

25

0.59

49

5

13.47

79

106

24

59.43

49

5

12.97

80

106

24

59.47

49

5

17.6

81

106

24

55.1

49

5

17.65

82

106

24

55.06

49

5

12.22

83

106

24

54.96

49

5

12.22

84

106

24

51.02

49

5

14.19

85

106

24

48.85

49

5

14.57

86

106

24

48.84

49

5

14.57

87

106

24

48.82

49

5

14.57

88

106

24

48.64

49

5

14.45

89

106

24

48.63

49

5

14.09

90

106

24

49.15

49

5

13.25

91

106

24

50.21

49

5

12.05

92

106

24

50.18

49

5

11.21

93

106

24

49.81

49

5

10.87

94

106

24

49.29

49

5

10.87

95

106

24

46.04

49

5

11.74

96

106

24

42.25

49

5

12.75

97

106

24

40.81

49

5

12.99

98

106

24

40.79

49

5

12.99

99

106

24

40.79

49

5

12.99

100

106

24

39.33

49

5

12.9

101

106

24

39.14

49

5

12.42

102

106

24

39.11

49

5

11.7

103

106

24

43.38

49

5

8.67

104

106

24

45.14

49

5

6.26

105

106

24

46.37

49

5

5.06

106

106

24

47.98

49

5

4.33

107

106

24

48

49

5

4.33

108

106

24

48.01

49

5

4.33

109

106

24

50.56

49

5

4.53

110

106

24

52.57

49

5

5.11

111

106

24

53.64

49

5

5.1

112

106

24

54.71

49

5

4.73

113

106

24

55.25

49

5

4.12

114

106

24

55.41

49

5

3.64

115

106

24

55.37

49

5

3.48

116

106

24

55.2

49

5

2.8

117

106

24

50.44

49

5

1.07

118

106

24

48.04

49

4

59.67

119

106

24

45.98

49

4

57.56

120

106

24

44.84

49

4

55.9

121

106

24

42.24

49

4

53.78

122

106

24

39.29

49

4

51.91

123

106

24

37.61

49

4

50.5

124

106

24

37.58

49

4

50.46

125

106

24

37.41

49

4

50.63

126

106

24

37.07

49

4

50.93

127

106

24

37.07

49

5

46.92

128

106

25

10.3

49

5

46.92

129

106

25

10.3

49

5

42.19

130

106

25

10

49

5

41.9

131

106

25

9.42

49

5

39.8

132

106

25

8.18

49

5

37.82

133

106

25

6.99

49

5

37.16

134

106

25

5.63

49

5

36.96

135

106

25

5.27

49

5

36.41

136

106

25

5.27

49

5

36.08

137

106

25

5.74

49

5

34.86

138

106

25

6.05

49

5

34.07

139

106

25

5.86

49

5

33.3

140

106

25

5.5

49

5

32.74

141

106

25

4.67

49

5

32.65

142

106

25

2.13

49

5

32.34

143

106

24

57.92

49

5

32.51

144

106

24

57.92

49

5

32.51

145

106

24

57.9

49

5

32.51

146

106

24

57.06

49

5

32.41

147

106

24

56.04

49

5

32.19

148

106

24

55.6

49

5

31.93

149

106

24

54.12

49

5

31.07

150

106

24

55.75

49

5

29.73

151

106

25

0.77

49

5

27.17

152

106

25

5.2

49

5

27.11

153

106

25

7.41

49

5

26.44

154

106

25

7.42

49

5

26.44

155

106

25

7.44

49

5

26.44

156

106

25

8.76

49

5

27.28

157

106

25

9.88

49

5

28.68

158

106

25

9.88

49

5

28.62

159

106

25

12.1

49

5

28.62

160

106

25

11.79

49

5

28.24

161

106

25

11.41

49

5

26.58

162

106

25

11.38

49

5

25.81

163

106

25

11.31

49

5

25.08

164

106

25

13.99

49

5

23.25

165

106

25

14.12

49

5

23.07

166

106

25

16.88

49

5

22.74

167

106

25

18.39

49

5

22.72

168

106

25

18.39

49

5

22.72

169

106

25

18.41

49

5

22.72

170

106

25

20.12

49

5

23.14

171

106

25

22.35

49

5

24.45

172

106

25

23.76

49

5

26.2

173

106

25

24.84

49

5

28.64

174

106

25

27.45

49

5

31.7

175

106

25

31.25

49

5

34.65

176

106

25

32.82

49

5

35.96

177

106

25

32.83

49

5

36.52

178

106

25

32.67

49

5

36.85

179

106

25

32.16

49

5

36.86

180

106

25

32.16

49

5

36.86

181

106

25

32.13

49

5

36.86

182

106

25

31.46

49

5

36.75

183

106

25

28.04

49

5

35.24

184

106

25

24.13

49

5

34.07

185

106

25

23.26

49

5

33.63

186

106

25

23.08

49

5

33.3

187

106

25

22.49

49

5

31.93

188

106

25

22.37

49

5

31.66

189

106

25

21.64

49

5

30.1

190

106

25

20.78

49

5

29.46

191

106

25

19.59

49

5

29.25

192

106

25

16.38

49

5

29.17

193

106

25

13.51

49

5

29.1

194

106

25

12.32

49

5

28.9

195

106

25

12.26

49

5

28.83

196

106

25

10

49

5

28.83

197

106

25

10.68

49

5

29.69

198

106

25

11.78

49

5

32.45

199

106

25

14.38

49

5

34.75

200

106

25

16.27

49

5

36.38

201

106

25

19.69

49

5

37.78

202

106

25

21.75

49

5

38.87

203

106

25

22.44

49

5

39.42

204

106

25

22.45

49

5

39.86

205

106

25

22.46

49

5

40.18

206

106

25

21.81

49

5

40.64

207

106

25

21.13

49

5

40.65

208

106

25

21.13

49

5

40.65

209

106

25

21.11

49

5

40.65

210

106

25

19.91

49

5

40.56

211

106

25

17.37

49

5

40.14

212

106

25

15.04

49

5

40.17

213

106

25

13.87

49

5

40.62

214

106

25

13.22

49

5

41.75

215

106

25

12.56

49

5

42.31

216

106

25

12.06

49

5

42.42

217

106

25

11.38

49

5

42.44

218

106

25

11.38

49

5

42.44

219

106

25

11.35

49

5

42.44

220

106

25

10.67

49

5

42.3

221

106

25

10.67

49

5

46.92

Босго үнэ: 744,840 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-8

 1.  Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг 237.61 га бүхий Төмөрт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

16

31.73

46

19

41.66

2

109

13

31.73

46

19

41.66

3

109

13

31.73

46

20

1.65

4

109

16

31.73

46

20

1.65

Босго үнэ: 1,069,245 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-9

 1. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутаг 2690.81 га бүхий Цагаан толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                            Уртраг      

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

38

41.86

46

44

1.79

2

114

32

34.49

46

44

1.79

3

114

32

33.97

46

45

54.34

4

114

37

7.81

46

45

54.34

5

114

38

41.86

46

45

47.46

Босго үнэ: 12,108,645 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-10

 1. Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын нутаг 7221.2 га бүхий Өрмийн овоот нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                            Уртраг      

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

50

32.26

49

14

42

2

114

50

32.26

49

14

0.2

3

114

46

57.46

49

14

0.19

4

114

46

57.88

49

12

2.22

5

114

40

32.26

49

12

2

6

114

40

32.26

49

11

32

7

114

35

22.25

49

11

32

8

114

35

22.26

49

12

36.84

9

114

35

59.32

49

12

36.84

10

114

35

59.32

49

12

55.47

11

114

35

22.26

49

12

55.47

12

114

35

22.26

49

13

9.6

13

114

36

18.91

49

13

9.6

14

114

36

18.91

49

13

28.88

15

114

35

22.26

49

13

28.88

16

114

35

22.26

49

14

42

17

114

36

19.88

49

14

42

18

114

36

19.88

49

13

44.94

19

114

36

52.32

49

13

44.94

20

114

36

52.32

49

14

42

21

114

37

57.53

49

14

42

22

114

37

57.53

49

14

0.36

23

114

38

41.86

49

14

0.36

24

114

38

41.86

49

14

42

25

114

42

23.26

49

14

42

26

114

42

23.26

49

13

34

27

114

43

57.26

49

13

34

28

114

43

57.26

49

14

42

29

114

44

3.93

49

14

42

30

114

44

3.93

49

14

26.23

31

114

44

24.74

49

14

26.23

32

114

44

24.74

49

14

13.64

33

114

45

27.14

49

14

13.64

34

114

45

27.14

49

14

42

Босго үнэ: 32,495,400 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-11

 1. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг 251.11 га бүхий Эрдэнэ толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

26

45.32

49

28

59.79

2

114

27

0.26

49

28

59.79

3

114

27

0.26

49

28

30.35

4

114

25

59.84

49

28

30.35

5

114

25

59.84

49

28

15.19

6

114

25

15.23

49

28

15.19

7

114

25

15.23

49

28

30.35

8

114

25

30.4

49

28

30.35

9

114

25

30.4

49

28

45.51

10

114

25

44.68

49

28

45.51

11

114

25

44.68

49

28

59.79

12

114

25

59.84

49

28

59.79

13

114

25

59.84

49

29

14.96

14

114

26

30.16

49

29

14.96

15

114

26

30.16

49

29

30.12

16

114

26

45.32

49

29

30.12

 

Босго үнэ: 1,129,995 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-12

 1. Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутаг 5590.46 га бүхий Улаан ширээ нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

115

43

36.9

48

37

17.98

2

115

43

36.9

48

42

11.74

3

115

48

38.16

48

42

11.74

4

115

48

38.16

48

37

17.98

Босго үнэ: 25,157,070 төгрөг

Талбайн код: СШ 56-13

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2021 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан 2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР