Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасныдагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 6дугаар сарын 21-ний өдрийн 356 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-020334

2016.03.01

Дундговь

Эрдэнэдалай

Далай-1

Тэмээнчулуут хайрхан ХХК

2

XV-014767

2009.03.05

Өмнөговь

Номгон

Баян

Хангайлэнд ХХК

3

ХV-017816

2015.03.04

Увс

Завхан

Хонхор

Геоплан ресурс ХХК

4

XV-017837

2015.03.10

Өвөрхангай

Хархорин

Хөгшин гол

Жени ойл шейл монголиа ХХК

5

XV-019785

2016.02.29

Хэнтий

Дэлгэрхаан

Улаан

Уянга голд ХХК

6

XV-020151

2016.03.09

Дорноговь

Хатанбулаг, Хөвсгөл

Ширээ-1

Юу Би Си Эл ХХК

7

XV-020155

2016.03.09

Дорноговь

Хатанбулаг, Хөвсгөл

Ширээ-2

Юү Би Си И ХХК

8

ХV-011457

2006.03.03

Говь-Алтай

Жаргалан

Цахиурт

Гоби-Эксплорэйшн ХХК

9

XV-019711

2016.02.15

Дорноговь

Алтанширээ

Т14

Юү Би Си И ХХК

10

XV-014776

2009.03.05

Өмнөговь

Баяндалай

Хонгор

Мандал-Өргөх ХХК

11

ХV-014771

2009.03.05

Өмнөговь

Баян-Овоо

Баян

Мандал-Өргөх ХХК

12

ХV-014773

2009.03.05

Өмнөговь

Баян-Овоо

Баян-2

Мандал-Өргөх ХХК

13

ХV-014772

2009.03.05

Өмнөговь

Баян-Овоо

Баян-1

Мандал-Өргөх ХХК

 

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС