Уул уурхай, хүнд үйлвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн  A/28 тушаалаар батлагдаж, 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн A/16 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмыг шинэчилж байгаатай холбогдуулан  Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт заасны дагуу санал авахаар журмын төслийг байршуулж байна.

Холбогдох саналыг batsaikhan.b@mrpam.gov.mn цахим хаяг руу явуулна уу. 

Жич: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмын төслийг эндээс татаж авна уу.