Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Геологи, Уул уурхайн кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 38 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-019857

2016.01.07

Дундговь

Өлзийт

Цагаан толгой

Голден хаммер ХХК

2

ХV-020091

2016.01.11

Хэнтий

Батноров

Хөх чулуут

Эрэнко групп ХХК

3

ХV-015432

2010.01.22

Дорнод

Дашбалбар

Хүдэрт

Эм Си Эй Ди ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.