Ковид-19 цар тахлын халдвар эрчимтэй нэмэгдэж байгаагаас шалтгаалан аж ахуйн нэгжүүдэд хайгуулын ажлын төлөвлөгөө тайлан, үр дүнгийн тайлантай холбоотой үйлчилгээг хэвийн явуулах үүднээс Геологи хайгуулын хэлтэс цахимаар ажиллаж байна. /Үйл ажиллагаатай холбоотойгоор асууж тодруулах утас 88114746/

Цар тахалтай холбоотой мэдээ мэдээлэл авах, лавлах /АМГТГ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги 99006556/

АТГТГ, Геологи хайгуулын хэлтэс