ЭБМЗ-ИЙН “АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН АСУУДАЛ” ХЭЛЭЛЦЭХ

    САЛБАР ХУРАЛДААНЫ 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН

ХХ-2020-13 ДУГААР ХУРАЛДААН

Хэлэлцэх асуудал:            

д/д

Тайлангийн нэр

Компани

1

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн нутагт орших Тахилт нэртэй талбайн Баянтүрүүний барилгын чулууны ордод 2017 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-11000057

“Алсрах мэлмий” ХХК

 

2

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын нутагт орших Майхан тээгийн чулуун нүүрсний ордод 2018-2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-020923

”Элбэг орд” ХХК

 

3

Дорноговь аймгийн Иххэт сумын нутагт орших Цагаан элгэний хайлуур жоншны ордын I ба III хүдрийн биетийн хойд төгсгөл хэсэгт 2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-013977

“Болор оюун жонш” ХХК

 

4

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын нутагт орших Цагаан хэрэм нэртэй гантигийн ордод 2011-2014, 2019, 2020 онуудад гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-021331

“Төгс хувьсал” ХХК

 

5

Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян улаан сумын нутагт орших Өвдөг худгийн тоосгоны шаврын ордод 2017 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тодотгол тайлан, XV-62000033

“Арвайн дэвшил” ХХК,

 

6

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутагт орших Эрдэнэтолгойн өвөр нэртэй барилгын чулууны ордод 2020 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-43000207

“Итгэлт стөвнө” ХХК

 

7

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн нутагт орших Эмээлт уул нэртэй дайрганы ордод 2015-2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-11000019

“Шинэ хайрга дайрга” ХХК

 

8

Өмнөговь аймгийн Манлай сумын нутагт орших Цагаан толгой алтны үндсэн ордод 2010-2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-013765

“Ньюгоулд майн” ХХК

 

9

Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн нутагт орших Элстэйн гол нэртэй элс дайрганы ордод 2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, МV-020041

“Бумбатын гол” ХХК

 

10

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын нутагт орших Ямаат толгой барилгын чулууны ордод 2020 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-46000065

“Ямаат борзон” ХХК

 

11

Өмнөговь аймгийн Ноён сумын нутагт орших Халбас уулын Цагаантолгойн алтны үндсэн ордод 2017-2018 онд гүйцэтгэсэн нэмэлт хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан,

MV-019223

“Централ могул майнинг” ХХК