“Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулахтай холбоотойгоор салбарын эрдэмтэн, судлаач, төрийн бус байгууллагууд холбогдох саналаа 2020.09.14-ний өдрийн 1000 цагийн дотор tsogtbayar@mmhi.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. Хүчин төгөлдөр мөрдөж буй журмыг https://www.legalinfo.mn/annex/details/6761?lawid=11062 линкээр орж татаж авах боломжтой.