Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2016 оны а/22 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээг ирүүлэх, хүлээн авах” зааврын дагуу төлөвлөгөө ирүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдийн төлөвлөгөөг хянах, зөвшөөрөх боломжгүй байна. Иймд дараах аж ахуйн нэгжүүд дээрх зааварт нийцүүлэн төлөвлөгөөгөө ирүүлэхийг мэдэгдэж байна.

Байгууллагын нэр

Лицензийн дугаар

АМ-ын нэр

1

Монзол

MV-008664

Алт

2

Пенинсуламайнинг

MV-008728

Алт

3

Болоршүр

MV-016658

Алт

4

Эрдэнэжас

MV-019940

Алт

5

Эрдэнэжас

MV-020458

Зэс

6

Эрдэнэжас

MV-018925

Алт

7

Кайнарвольфрам

MV-011863

Гянтболд

8

Эм Жи Эйч

MV-007207

Алт

9

Монголгазар

MV-002426

Алт

10

Монголгазар

MV-005529

Алт

11

Эм Жи Эйч

MV-009258

Алт

12

Геохөгжил майнинг

MV-017352

Жонш

13

Бэствайт

MV-017386

Бар/м

14

Анандбаян тал

MV-017194

Жонш

15

Талст-Орчлон

MV-012960

Жонш

16

Тэнүүн байгаль

MV-008149

Жонш

17

ТОУУ

MV-017191

Бар/м

18

ОЭНДЧ

MV-014310

Бар/м

19

Дарханфлюорит

MV-012578

Жонш

20

АУМ

MV-016700

Алт

21

Бүркит корпораци

MV-013904

Алт

22

Би Си Эм Эм

MV-017195

Бар/м

23

Завтайж

MV-017021

Алт

24

ЭСТО

MV-016880

Бар/м

25

Айраг металлуржих фактори

PP-000015

Төмөр

26

Дун-Юань

MV-009852

Холимог металл

27

Агммайнинг

MV-017452

Алт

28

Агммайнинг

MV-017452

Алт

29

Улз гол

MV-001121

Алт

30

Эй Эйч Жи металлс групп

MV-017430

Цагаан тугалга

31

Амикаголд

MV-020522

Алт

32

Хөөсгөл

MV-003206

Алт

33

Принципал инвестмент

MV-013412

Цагаан тугалга

34

Аревамайнс

MV-018914

Уран

35

Арвижихмандал

MV-015590

Гянтболд

36

Бэрхийн нурамт

MV-016867

Алт

37

Бэрэнмайнинг

MV-009772

Төмөр

38

Резевоиртунгс

MV-013308

Гянтболд

39

Мөст олон булаг

MV-017521

Манган

40

Бөхөг түргэн

MV-009464

Бар/м

41

Гэрэлтшинэчлэл

MV-019043

Алт

42

Монлид трейд

MV-020575

Алт

43

Очир-Ундраа

MV-012415

Алт

44

Спек

MV-017010

Жонш

45

Баян-Эрдэс

MV-000136

Алт

46

Бороогоулд

MV-000198

Алт

47

Эрдэнэдорно

MV-012125

Алт