Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 32 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-004967

2002.09.27

Дархан-Уул

Хонгор, Шарын гол

Бурхантын хөндий

Жиндизи юиан ХХК

2

ХV-019248

2015.11.13

Дундговь

Дэлгэрхангай

Ширээгийн хөндий

Ийстгоби ресурс ХХК

3

XV-014400

2008.11.06

Архангай

Эрдэнэмандал

Зост толгой

Эм Эм Ар энд Эм ХХК

4

МV-005145

2002.11.22

Баянхонгор

Жаргалант

Бөөрөгийн ам

Жамп ХХК

5

ХV-015312

2009.11.30

Дорноговь

Эрдэнэ

Орхон цээл

Доурадо ХХК

6

ХV-019793

2015.12.09

Булган

Хишиг-Өндөр

Нарт

Эм даблью трейд энд эксплорэйшн ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын кадастрын хэлтэс