Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 10 дугаар сарын     22-ны өдрийн 521 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-006501

2003.10.31

Өмнөговь

Булган, Мандал-овоо, Ханхонгор

Хэцүү уул

Баяраам ХХК

2

ХV-012730

2007.09.24

Төв

Угтаалцайдам

Халиун

Лхагважин ХХК

3

ХV-016010

2017.09.11

Өмнөговь

Ноён

Баян

Баян хиллс ресорзис ХХК

4

XV-015134

2009.09.11

Хэнтий

Жаргалтхаан, Хэрлэн

Чандгана

Эйч Кэй Жи Си ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 543 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

МV-001865

1999.09.17

Төв

Сэргэлэн

Салаагийн алтны орд

Үүрттур ХХК

2

МV-012029

2006.09.19

Төв

Сэргэлэн

Салбарын ам

Цэвдэг ХХК

3

ХV-014177

2008.09.22

Баянхонгор

Хүрээмарал

Салхитын ам-1

Хонгорхангай эрдэнэс ХХК

4

XV-018258

2015.09.24

Ховд

Мөнххайрхан

Алаг уул

Улиастайчулуу ХХК

5

XV-018450

2015.09.24

Ховд

Манхан, Мөнххайрхан

Үет сант

Мөнхбичигт ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.