Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай бичиг баримт, мэдээ тайланг ямар хугацаанд харьяа байгууллагад хүргүүлэх тухай лавлагааг санамж байдлаар та бүхэнд хүргэж байна. Энд дарж татаж авна уу.