Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн  33.1 дэх хэсэгт заасан хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээ хүрээгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 254 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-020149

2016.07.29

Өмнөговь

Мандал-Овоо, Ханхонгор

Хонгор

Эм Си Жи Майнинг ХХК

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 265 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-013517

2008.04.10

Дорнод

Баян-Уул

Хуст

Гөүюу эко монголиа ХХК

2

МV-009587

2005.04.07

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Өлзийт гол-1

Ододгоулд ХХК

3

ХV-019053

2016.04.04

Хэнтий

Батноров

Норов

Зэт энд Эйч Юу ХХК

4

ХV-017896

2015.04.16

Ховд

Алтай

Баян уул

Тэгүлэнхүлэг ХХК

5

ХV-015579

2010.04.16

Өмнөговь

Манлай

Цагаан толгой

Дэвжих арвин орд ХХК

6

МV-003187

2001.04.17

Дархан-Уул

Хонгор

Бурхант-Уул

Монсөнөд ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.