Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 160 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-013224

2008.02.01

Завхан

Завханмандал

Баян хайрхан

Шувуун хар уул ХХК

2

ХV-013225

2008.02.01

Ховд

Мянгад

Оюут тогоо

Дорныншим ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 169 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-017983

2015.02.27

Өмнөговь

Манлай,

Ханбогд

Манлай-6

Есөн эрдэнийн орон ХХК

2

XV-017980

2015.02.27

Өвөрхангай

Зүүнбаян-Улаан,

Өлзийт

Хүрэн-Өндөр

Сайхандэлгэр Констракшн ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.