АМТХуулийн 48-р зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан тухайн жилд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг ирүүлэх хугацаа 4-р сарын 15 ны өдөр дуусах тул тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААНэгжүүд хуулийн хугацаанд төлөвлөгөөгөө цахим хэлбэрээр илгээнэ үү.

Геологи хайгуулын хэлтэс