УУХҮЯ, АМГТГ-аас СЕСМИМ төслийн дэмжлэгтэйгээр “Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого /2019-2026/”-ын баримт бичгийн төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийг өнөөдөр зохион байгууллаа. 
Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэр /ГУУГТХҮ/-ийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийн төслийг салбарын оролцогч талуудад танилцуулж хэлэлцүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан тус хэлэлцүүлэгт төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагын нийт 50 гаруй төлөөлөл оролцов. 
Энэхүү  хэлэлцүүлгийг нээж УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Нандинжаргал үг хэллээ.

Тэрбээр “2015 оны ес дүгээр сард НҮБ-ын Ерөнхий Чуулганаар Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн 2030 он хүртэлх хөгжлийн төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд 5 дугаар зорилтод нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, охид эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх талаар тодорхой тусгасан билээ.

 Мөн “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030“-д нийгмийн хөгжлийн дэвшилд жендэрийн тэгш оролцоог хангах, нийгмийн баялгийн  үр шимээс адил тэгш хүртэх таатай орчинг бүрдүүлэхийг тусгасан юм.  2011 онд батлагдсан Жендэрийн эрх тэгш байдлын хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг зорилтыг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө (2017-2021)-г 2017 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр  баталсан байдаг.

2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр СЕСМИМ төслийн дэмжлэгтэйгээр УУХҮЯ-наас “Эрдэс баялаг ба жендэр” үндэсний семинарыг амжилттай зохион байгуулж уг семинараас салбарын нотолгоонд суурилсан жендэрийн бодлогыг боловсруулахын чухалыг онцлон тэмдэглэсэн билээ. Энэхүү санаачилга бодит биелэлээ олж буйд баяртай байна” гэлээ.

Мөн энэхүү хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахад санаачилга гаргаж дэмжлэг үзүүлсэн Канад улсын Засгийн газар, Олборлох салбарын менежментийг бэхжүүлэх СЕСМИМ төслийг хэрэгжүүлэгч Канад улсын Агритийм зөвлөх компани, зохион байгуулах ажлын хэсгийн гишүүдэд талархаж буйгаа илэрхийлэв.

Энэ үеэр мөн Канад улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Дэвид Спрул хэлэлцүүлэгт оролцогчдод  хандан үг хэлсэн юм.

Төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийн үеэр:

-Жендэрийн Үндэсний Хорооны Нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Т. Энхбаяр Тогтвортой хөгжлийн зорилт: Төрөөс жендэрийн талаар баримтлах бодлого,  “ГУУГТХҮ-ийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын хүлээгдэж буй үр дүн

-УУХҮЯ-ны Стратеги бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн,  “ГУУГТХҮ-ийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичиг боловсруулах Ажлын хэсгийн гишүүн  А. Пүрэв   “Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарын жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ: Зорилго, ач холбогдол, үр дүн”

-УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Жендэрийн салбар зөвлөлийн дарга Г.Нандинжаргал  “ГУУГТХҮ-ийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого /2019-2026/ Зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, арга хэмжээ”

-УУХҮЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, “ГУУГТХҮ-ийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичиг боловсруулах Ажлын хэсгийн ахлагч Г.Ганхүү ГУУГТХҮ-ийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого /2019-2026/-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

-БОАЖЯ-ны Цэвэр технологи, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрийн хэлтсийн дарга, Жендэрийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Д.Уранчимэг Байгаль орчны салбарын жендэрийн бодлогын хэрэгжилт, туршлага , сургамж  зэрэг сэдвүүдээр илтгэл тавилаа.

“Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого /2019-2026/”-ын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчид дөрвөн зорилгын хүрээнд бүлэгт хуваагдан, хэлэлцүүлэг өрнүүлж,  гарсан  саналуудыг нэгтгэн бодлогын баримт  бичигт тусгахаар боллоо.