Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг шинэчлэн батлахтай холбоотойгоор Захиргааны Ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу санал авах ажиллагаа явагдаж байна. Иймд та бүхэн саналаа 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор АМГТГ-ын Катастрын хэлтсийн 204 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

Утас: 263918

Доорх холбоосуудаар орж маягтыг татаж авна уу.

Маягт К-01

Маягт К-02

Маягт К-03

Маягт К-04

Маягт К-05

Маягт К-06

Маягт К-07

Маягт К-08

Маягт К-09

Маягт К-10

Маягт К-11

Маягт К-12

Маягт К-13

Маягт К-14

Маягт К-15

Маягт К-16

Маягт К-17

Маягт К-18

Маягт К-19

Маягт К-20

Маягт К-21

Маягт К-22