Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн 64 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-017123

2008.12.08

Говь-Алтай

Цээл

Ямаат

Тэнгритерра ресурс ХХК

2

ХV-014547

2008.12.08

Говь-Алтай

Цээл

Ямаат

Тэнгритерра ресурс ХХК

3

ХV-014546

2008.12.08

Говь-Алтай

Цээл

Хөх өндөр-1

Тэнгритерра ресурс ХХК

4

ХV-014545

2008.12.08

Говь-Алтай

Цээл

Хөх өндөр-2

Тэнгритерра ресурс ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн 65 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-013036

2007.12.07

Булган

Бүрэгхангай

Урд захцаг

Оранжцамхаг ХХК

2

ХV-013087

2007.12.24

Дорноговь

Өргөн

Хөтөл

Байгалийн үнэт чулуу ХХК

3

XV-014525

2008.12.08

Баянхонгор

Шинэжинст

Баянбулаг

Кингстоун ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн 66 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-014849

2007.05.23

Хэнтий

Цэнхэрмандал

Хадагтай

Зулмөнх бадмаараг ХХК

2

XV-020332

2016.02.08

Өмнөговь

Ханбогд

Ханбаян

Энсонголия холдинг ХХК

3

XV-019118

2015.12.22

Төв

Баян

Булаг

Эм Би Би Си майнинг ХХК

4

ХV-010960

2005.12.16

Дундговь

Эрдэнэдалай

Үнэгт уул

Эрдэнэдалай коул ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.