Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Төрийн сан банк дахь Үйлчилгээний орлогын данс /100900018007/ 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрөөс өөрчлөгдөн Төрийн сан банк 100900000752 болсон тул уг дансанд бүх төрлийн үйлчилгээний төлбөрийг тушаана уу. 

Жич: Тусгай зөвшөөрлийн данс /100900000712/, Нөхөн төлбөрийн данс /100900000722/ хэвийн ажиллаж байна.