Эрхэм геологич, судлаачид аа хэлэлцүүлэгт идэвхитэй оролцоно уу.

холбоос: http://mmhi.gov.mn/public/listForum