Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын ААН-үүдийн ХАБЭА-н судалгаанд хамрагдана уу.

Доорхи холбоосоор орж бөглөнө үү. 

www.docs.google.com/forms/