ЭБМЗ-ИЙН “ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУДАЛ”-ЫГ хэлэлцэх

          УТХ-2018-05 ДУГААР ХУРАЛДААН 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 05-НИЙ ӨДӨР ХУРАЛДАНА.

Хурал АМГТГ-ын 1 дүгээр байрны хурлын танхимд 09 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

 

Төслийн нэр

 

Компани

1.

Ашигт малтмалын төрөлжсөн судалгаанд сансрын зураг ашиглан тайлал хийх /СЗТ-2017/

 

Геологийн судалгааны төв

 

2.

 

“Бурхант толгой-50” төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан

 

“Цагдуултайн ундрага” ХХК

 

 

3.

 

“Өлийн овоот-50” төслийн ажлын үр дүнгийн тайлан

 

 

“Дархан мянгадар уул” ХХК