Хайгуулын ажлын тухайн жилийн төлөвлөгөө, тайлангийн цахим дугаар хүссэн ААН-ийн албан бичгийг 2017 оны 2-р сарын 01 өдөр хүртэл хүлээн авч цахим дугаар илгээх болохыг анхаарна уу.

Геологи, хайгуулын хэлтэс