Олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд хүний нөөцийн судалгааг маягтийн дагуу 3-р сарын 30-ны өдрийн дотор цахим шуудангийнbudbal@mram.gov.mn хаягаар болон албан бичгээр АМГ-ийн УУХ-т ирүүлнэ үү.

Маягтыг энд дарж татаж авна уу.