Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2012 оны 12 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 106 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263625 дугаарын утсанд хандана уу.

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл,дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг/хот

Сум/дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХҮ-012861

2007.10.23

Дорноговь

Өргөн, Дэлгэрэх

Хөх тээг

Сод газар  ХХК

2

ХҮ-014360

2008.10.24

Говь-Алтай

Бигэр

Сайрын эх

Бумбатресорсиз ХХК

3

ХҮ-014358

2008.10.24

Говь-Алтай

Цээл

Хөх даваа

Бумбатресорсиз ХХК

4

ХҮ-016724

2008.10.24

Говь-Алтай

Бигэр

Сайрын эх

Бумбатконсоли-детед ХХК

5

ХҮ-012878

2007.10.26

Өмнөговь

Ноён

Ноён цагаан

Говь наран уул ХХК

6

ХҮ-014375

2008.10.30

Төв, Говь-сүмбэр

Баян, Баянтал

Давайн тал

Аурумланд ХХК

7

ХҮ-008670

2004.11.02

Сэлэнгэ

Мандал

Шивэрт

Сэлэнгэминералс ХХК

8

ХҮ-008668

2004.11.02

Сэлэнгэ

Баянгол

Бороо-2

Сэлэнгэминералс ХХК

9

ХҮ-008669

2004.11.02

Сэлэнгэ

Мандал

Хараа гол-3

Сэлэнгэминералс ХХК

10

ХҮ-014405

2008.11.06

Архангай

Өлзийт

Өгөөмөр

Рийч-Оре ХХК