Дараахи компаниуд доорхи тусгай зөвшөөрлийн талбайдаа 2011 онд хайгуулын ажил гүйцэтгэж, зарцуулсан зардлын хэмжээгээ Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2-д зааснаар санхүүгийн тайлан тэнцэлдээ тусгаж төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажуулаагүй нь мөн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасан хэмжээг тодорхойлох боломжгүй болгож байна. Энэ нь  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4–д зааснаар тусгай зөвшөөрлийг цуцлах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа талаар мэдэгдэл шуудангаар илгээсэн боловч мэдэгдэл буцаж ирсэн тул Кадастрын хэлтэст ирж хаягийн өөрчлөлтөө бүртгүүлэн мэдэгдлээ хүлээн авна уу .

д/д

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Шуудангаар илгээсэн мэдэгдлийн дугаар

Шуудангаар илгээсэн мэдэгдлийн огноо

1

Аксис прожект ХХК

16656х

6-7638

2012.12.14

2

Алтан динар ХХК

14263х

6-7639

2012.12.14

3

Алтан хөхий нуур ХХК

15519 х

6-7640

2012.12.14

4

Би Эл Би Эс  ХХК

9304 х

6-7649

2012.12.14

5

Би Эл Би Эс  ХХК

12835 х

6-7650

2012.12.14

6

Бөгт ирээдүй  ХХК

13950 х

6-7651

2012.12.14

7

Виллхунг ХХК

14731 х

6-7654

2012.12.14

8

Гаррисон азия ХХК

13839 х

6-7655

2012.12.14

9

Говь наран уул ХХК

13806 х

6-7657

2012.12.14

10

Гүн түшиг  ХХК

13117 х

6-7705

2012.12.14

11

Идэр голд ХХК

6999 х

6-7683

2012.12.14

12

Мөнх майнинг ХХК

14284 х

6-7694

2012.12.14

13

Мөнх майнинг ХХК

14283 х

6-7694

2012.12.14

14

Сумэрү ХХК

14660х

6-7710

2012.12.14

15

Тов эрдэнэ баян ХХК

14682х

6-7717

2012.12.14

16

Тод баялаг орд  ХХК

14366 х

6-7718

2012.12.14

17

Хана голд энд жэм монголиа  ХХК

7472 х

6-7733

2012.12.14

18

Хус мод  ХХК

12576 х

6-7739

2012.12.14

19

Эйч Эм Си Си  ХХК

12588 х

6-7735

2012.12.14

20

Эн Эс Даблью Ти И ХХК

14810х

6-7727

2012.12.14

21

Эс Би Эм Жи Эл ХХК

14238 х

6-7668

2012.12.14

22

Ээмдэ ХХК

14166 х

6-7767

2012.12.14

23

Мөнхийн улаан уул ХХК

13005х

6-7734

2012.12.14

24

ТАХ ХХК

5616х

6-7713

2012.12.14

25

Жүтайюуан ХХК

14841х

6-7687

2012.12.14

26

Өгөөмөр баян хайрхан ХХК

9707х

6-7707

2012.12.14

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС