Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2018 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 38 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 128, Аи-92 автобензин 26, дизелийн түлш 38, ТС-1 онгоцны түлш 19 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт жижиглэнгийн үнэ Архангай аймагт А-80 автобензин 10 төгрөг, АИ-92 автобензин 50 төгрөг, АИ-95 автобензин 20 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөг, Өвөрхангай аймагт А-80 автобензин 40 төгрөг, дизелийн түлш 80 төгрөг, Хөвсгөл аймагт А-80 автобензин 40 төгрөг, Төв аймагт  А-80 автобензин 40 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөг, Дархан-Уул аймагт 70 төгрөг, Хэнтий аймагт А-80 автобензин 50 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

 • 2018 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 38 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 119, Аи-92 автобензин 25, дизелийн түлш 38, ТС-1 онгоцны түлш 28 хоногийн тус тус нөөцтэй байна. Өнгөрсөн долоо хоногт бөөний үнэ "Мон Петэкс" ХХК-ийн А-80 автобензин 20 төгрөг, дизелийн түлш 10 төгрөг, "Ай Си Ай Си" ХХК-ийн дизелийн түлш 50 төгрөгөөр тус тус буурсан байна.

 • 2018 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 33 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 48,  Аи-92 автобензин 29, дизелийн түлш 32, ТС-1 онгоцны түлш 43 хоногийн нөөцтэй байна.

  Баруун бүсийн зарим аймгуудад жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин 70 төгрөг, АИ-92 автобензин 70 төгрөг, Дизелийн түлш 90 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

  Хангайн бүсийн зарим аймгуудад А-80 автобензин 80 төгрөг, АИ-92 автобензин 70 төгрөг, Дизелийн түлш 60 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

  Төвийн бүсийн зарим аймгуудад А-80 автобензин 50 төгрөг, АИ-92 автобензин 100 төгрөг, Дизелийн түлш 80 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

  Зүүн бүсийн зарим аймгуудад А-80 автобензин 70 төгрөг, АИ-92 автобензин 70 төгрөг, Дизелийн түлш 90 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

 • 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 36 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 41,  Аи-92 автобензин 31, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 47 хоногийн нөөцтэй байна.

             Өнгөрсөн долоо хоногт Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Сүхбаатар аймгуудад А-80 автобензин жижиглэнгийн үнэ 30-50 төгрөгөөр өссөн байна. 

 • 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 34 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 40,  Аи-92 автобензин 32, дизелийн түлш 32, ТС-1 онгоцны түлш 33 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоон хоногт жижиглэнгийн үнэ Архангай, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь аймгуудад А-80 автобензин  20-30 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.