Хэлтсийн зорилго:

Төрөөс газрын тосны салбарт баримталж буй бодлого, Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа явагдаж буй талбайнуудын Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

  • Газрын тосны тухай хууль, стандарт, дүрэм, журам, заавар болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газар болон төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангах,
  • Газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаа болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох түүхий тосыг хэмжих, хадгалах, тээвэрлэхэд хяналт тавих,
  • Газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалт, өртгөөр  нөхөгдөх зардлыг хянаж, баталгаажуулахад мэргэжлийн дүгнэлт гаргах,
  • Ордыг ашиглалтад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
  • Газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн олборлолтыг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх,
  • Газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдсон тайлан, материалыг судалж, санал дүгнэлт гаргах,
  • Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны дүрэм, журам, стандарт боловсруулах, батлуулах, тэдгээрийг мөрдүүлэхэд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

НэрАлбан тушаал, ажлын байрны нэрУтасны дугаарЦахим шуудангийн хаяг
1С.ПүрэвжавХэлтсийн дарга263924purevjav.s@mrpam.gov.mn
2М.АйдынГазрын тосны ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн267179aidin.m@mrpam.gov.mn
3Г.ПүрэвринчинОрдын геологийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн267179purevpinchin.g@mrpam.gov.mn
4Э.БатзолбооОлборлолтын техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн263952batzolboo.e@mrpam.gov.mn
5Р.НаранбаатарАшиглалтын цооногийн өрөмдлөг, гүйцээлт хариуцсан мэргэжилтэн267179naranbaatar.r@mrpam.gov.mn
6П.ЭлбэгзаяаЦооногийн туршилт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн263952elbegzaya.p@mrpam.gov.mn
7Д.ПүрэвбатХөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн263952purevbat.d@mrpam.gov.mn
8Х.АнхбаатарГазрын тосны олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн263952ankhbaatar.kh@mrpam.gov.mn
9А.ЁндонсүрэнТамсагийн ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн263952yondonsuren.a@mrpam.gov.mn
10Ш.БаяндүүрэнТосон-Уулын ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн263952bayanduuren.sh@mrpam.gov.mn
11Б.Бас-ОргилЗүүнбаян, Цагаан-Элсний ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн263952bas-orgil.b@mrpam.gov.mn
12Г.БаяндалайОлборлолтын барилга, байгууламж дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн267179bayandalai.g@mrpam.gov.mn
13М.БатдэлгэрГазрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний ашиглалтын үе шатны хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн267179batdelger.m@mrpam.gov.mn