Хэлтсийн зорилго:

Төрөөс газрын тосны салбарт баримталж буй бодлого, Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа явагдаж буй талбайнуудын Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

  • Газрын тосны тухай хууль, стандарт, дүрэм, журам, заавар болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газар болон төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангах,
  • Газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаа болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох түүхий тосыг хэмжих, хадгалах, тээвэрлэхэд хяналт тавих,
  • Газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалт, өртгөөр  нөхөгдөх зардлыг хянаж, баталгаажуулахад мэргэжлийн дүгнэлт гаргах,
  • Ордыг ашиглалтад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
  • Газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн олборлолтыг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх,
  • Газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдсон тайлан, материалыг судалж, санал дүгнэлт гаргах,
  • Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны дүрэм, журам, стандарт боловсруулах, батлуулах, тэдгээрийг мөрдүүлэхэд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

НэрАлбан тушаал, ажлын байрны нэрУтасны дугаарЦахим шуудангийн хаяг
1С.ПүрэвжавХэлтсийн дарга70181206purevjav.s@mrpam.gov.mn
2М.АйдынГазрын тосны ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн70171048aidin.m@mrpam.gov.mn
3Х.АнхбаатарГазрын тосны олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ankhbaatar.kh@mrpam.gov.mn
4Р.НаранбаатарАшиглалтын цооногийн өрөмдлөг, гүйцээлт хариуцсан мэргэжилтэн naranbaatar.r@mrpam.gov.mn
5Т.Бат-ЭрдэнэЦооногийн туршилт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн70173868baterdene.t@mrpam.gov.mn
6А.ЁндонсүрэнТамсагийн ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн70173868yondonsuren.a@mrpam.gov.mn
7Г.БаяндалайТосон-Уулын ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн tulgaa.g@mrpam.gov.mn
8Б.Бас-ОргилЗүүнбаян, Цагаан-Элсний ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн @mrpam.gov.mn
9Б.ЭнхзаяаОлборлолтын техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн70173868enkhzaya.b@mrpam.gov.mn
10Б.ЭрдэнэбатХөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн70173868bayandalai.g@mrpam.gov.mn